Twå pigor omtalas som gifta sig will (+QRAB:s årsmöte)

sön 13:00 (22/03-2020)  -  sön 16:30 (22/03-2020)
Pölgatan 5

Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB) bjuder in till föreläsning om queera visor från 1800-talet: "Twå pigor omtalas som gifta sig will..." om dolda berättelser i skillingtryck. Karin Strand, fil.dr och forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv, berättar om några exempel på lesbiskt begär, transpraktiker och queera läckage i svenska skillingtryck, alltså visor som såldes på små blad som sjungits runt om i Sverige. Efter föreläsningen kan alla som vill stanna kvar för QRAB:s årsmöte, där riktlinjerna för föreningens framtida verksamhet kommer tas upp.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Önskas möjlighet att rösta i årsmötet behöver en medlemsavgift ha betalats senast 15/3 - läs mer på http://qrab.org/#join om hur det går till.

Mer detaljerad information hittas i Facebookevenemanget, där även text och bild hämtats ifrån. Besöks via länk
https://www.facebook.com/events/1498703753637205/