Torgmöte till försvar av strejkrätten

fre 13:30 (10/05-2019)  -  fre 14:30 (10/05-2019)
Järntorget

I vår kommer politikerna genomdriva den största inskränkningen av arbetares rättigheter i Sverige i modern tid. Den nya lagen kommer förbjuda en rad olika stridsåtgärder på arbetet. Förslaget berör alla – det berör arbetslösa, sjukskrivna, studenter, prekära samt alla som arbetar och som någonsin kommer behöva kräva bättre villkor på jobbet och i samhället.

Om strejkrätten inskränks kommer det att påverka vår möjlighet att kämpa för våra rättigheter och kommer därför slå hårt mot kampen för klimatet, mot den feministiska rörelsen såväl som mot arbetarrörelsen.

Strike Back kallar till dubbla aktionsdagar 10-11/5. Den 10 maj visar vi vår makt genom stridsåtgärder. Målet är att så många som möjligt ska utföra någon form av stridsåtgärd under dagen, för att visa att det faktiskt är vi som arbetar som har den verkliga makten i samhället. Vi kör bussarna, lastar av båtarna, tar hand om barnen, vårdar de gamla och sjuka och håller gatorna rena.

I Göteborg kallar vi till torgmöte den 10 maj på Järntorget 13.30 till försvar av strejkrätten. Om du har jobb samtidigt kan du sjuka dig eller strejka! Uppmuntra dina arbetskamrater att göra detsamma. Om du studerar på gymnasiet eller universitetet, slut upp i skolstrejken kl12.30 på Götaplatsen som senare ansluter sig till torgmötet! Har du inte möjlighet att komma loss så kan du delta i Strike back på många andra sätt, du kan till exempel jobba väldigt väldigt lugnt eller sprida information om strejkrätten till dina arbetskamrater. Tips hittar du här

Det är dags att visa att vi inte kommer ge oss. Tillsammans, studenter och arbetare, har vi kraften att sätta stopp för detta förslaget. Nu slår vi tillbaka!

Värd för detta event är Strike back - försvara strejkrätten

---

STRIKE BACK bygger vidare på den fackliga enighet som skapades inför och på Strike Back på Norra Bantorget i augusti 2018, samt de lokala demonstrationerna i december. STRIKE BACK arrangeras av Nätverket Strike Back. Planeringen har skett i öppet utlysta möten där alla varit välkomna oavsett organisationstillhörighet. Vi är en politiskt obunden tvärfacklig samling dit fackliga symboler är välkomna men där vi lämnar partitillhörighet och partisymboler hemma.

---

Informationen ovan kommer från det här facebookeventet