Terrafem Göteborg anordnar utbildning

sön 09:00 (15/02-2015)  -  sön 15:00 (15/02-2015)
Ospecificerad plats

Terrafem Göteborg anordnar utbildning

TERRAFEM GÖTEBORG är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Nu söker Terrafem Göteborg frivilliga kvinnor med utländsk härkomst som är intresserade av att arbeta inom Terrafem Göteborgs jourverksamhet.


Terrafem Göteborg har jourverksamhet två timmar per dag måndag till fredag 15.00 – 17.00.  Efter att ha genomgått jourutbildningen, skall du som ideell jourkvinna kunna ge stöd och rådgivning till sökande kvinnor minst en gång i månaden. Vi erbjuder dig grundläggande kvalificerad teoretisk utbildning, kontinuerlig handledning, praktisk utbildning och fortbildning minst en gång per termin.

PROGRAM

15 februari kl: 09.00 – 15.00
PRAKTISK FEMINISM – ATT VARA JOURKVINNA – Katarina Bagavac
Katarina Bagavac, verksamhetsledare och jurist för Terrafem Göteborg. Det första utbildningstillfället består av två delar. Den första delen syftar till att lära känna, lita och stödja varandra i ert framtida arbete som jourkvinnor. Den andra delen handlar om Terrafem som organisation och hur man arbetar inom denna.

21 februari kl: 09.00 – 15.00
VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR – Bernardita Nunez
Bernardita Nunez, pedagog och verksamhetsledare för Terrafem. Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och hur dessa genomsyrar samhället.

7 mars kl: 09.00 – 15.00
KÖN OCH ETNICITET – Bernardita Nunez
Bernardita Nunez, föreläser om normer, värderingar kring kön och etnicitet utifrån ett maktperspektiv. Övningar och samtal.

21 mars kl: 09.00 – 15.00
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR – Mona Eliasson
Mona Eliasson, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle, föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.

11 april kl: 09.00 – 15.00
VÅLDETS MEKANISMER – Carin Holmberg
Carin Holmberg, fil dr. sociologi, forskare och författare av bland annat Hur går hon? och Varför går hon? förläser om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser.

18 april kl: 09.00 – 15.00
FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR – Debbie Nujén
Debbie Nujén, jurist Innerstans Advokatbyrå, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt.

25 april kl: 09.00 – 15.00
KVINNORS OCH BARNS RÄTT – Gudrun Nordborg
Gudrun Nordborg, jurist och hedersdoktor vid Umeå universitet, talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

2 maj kl: 09.00 – 15.00
VÅLD MOT FLICKOR KVINNOR MED UTLÄNDSK HÄRKOMST – Bernardita Nunez
Bernardita Nunez, föreläser om hur våldet mot kvinnor och flickor med utländsk härkomst ser ut. Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras - likheter och olikheter, hinder och möjligheter.

16-17 maj
FORTUTBILDNING i Stockholm

Vårens utbildning börjar den 15 februari, anmäl dig senast den 11 februari. 

Arbetet är ideellt och det är en mycket uppskattad verksamhet som ger dig stora kunskaper och fina meriter inför framtiden.

Intresserad? Skicka in din intresseanmälan till infogoteborg@terrafem.org

Har du fler frågor kontakta:
Katarina Bagavac Tel. 070 944 02 47