Ta Natten Tillbaka: Nej till all sexuell exploatering! / We´ll take back the night and say no to all sexual exploitation!

lör 20:00 (07/03-2020)  -  lör 22:00 (07/03-2020)
Masthuggstorget

Torskar, rasister, transfober, sexister och poliser gör natten otrygg! Vår natt är en natt utan våld och exploatering! 7 mars tar vi natten tillbaka!

Sex buyers, racists, transphobic people, sexists and police make the night unsafe! Our night is a night without violence and exploitation! March 7th we will take back the night!

 

Ta Natten Tillbaka är en rörelse där kvinnor och transpersoner tillsammans går ut på gatan och tar tillbaka det som tillhör oss – vår frihet. Varje år hålls Ta Natten Tillbaka-demonstrationer i över 30 länder. Organiseringen i Göteborg består av ett socialistiskt och feministiskt nätverk av kvinnor och transpersoner från Göteborgs vänster.

Take Back the Night is a movement where women and trans people walk together out into the street and take back what belongs to us - our freedom. Each year, Take Back the Night demonstrations are held in over 30 countries. The organization in Gothenburg consists of a socialist and feminist network of women and trans people from Gothenburg's left.


Ta gärna med dina feministiska plakat och banderoller, men lämna partiflaggor hemma!

Feel free to bring your feminist placards and banners, but leave party flags at home!


*Demonstrationen är enbart till för kvinnor, transpersoner och ickebinära. Ingen demovakt eller deltagare får köna någon.

* The demonstration is for women, trans- and nonbinary people only. No demonstration guard or participant is allowed to gender anyone.

 

Rasismen, patriarkatet och kapitalismen har alla dödliga konsekvenser, men tillsammans stoppar vi detta våld. Vi kämpar emot kapitalismen, i vilken kvinnors och transpersoners kroppar görs till handelsvaror.

Racism, patriarchy and capitalism all have deadly consequences, but together we stop this violence. We fight against capitalism, in which the bodies of women and trans people are made into commodities.

 

Text hämtad från facebook eventet/text taken from the facebook event: https://www.facebook.com/events/1777734902363102/