Studiecirkel: Fairtrade och genus – Fairtrade Internationals Gender Strategy

mån 18:00 (18/11-2019)  -  mån 20:00 (18/11-2019)
Heurlins Plats 9

Under hösten 2019 startar GADIP i samarbete med ABF Göteborg en studiecirkel om Fairtrade och Genus, för att sprida kunskap om hur kvinnor och män påverkas av internationell handel och rättvisehandeln. Studiecirkeln bjuder in deltagarna att utifrån föreläsningar och litteratur diskutera olika ämnen och frågor som rör jämställdhet, global rättvisa, global politisk ekonomi, konsumtion och etisk handel. Studiecirkeln har 10 preliminärt planerade träffar.


Studiecirkelns syfte är att skapa ett forum där alla som är intresserade kan mötas regelbundet för att diskutera hur kvinnor påverkas av handel, hur rättvisehandeln kan främja jämställdhet och hur intresset för Fairtrade kan öka, samt att generera erfarenhetsutbyte och sprida kunskap om rättvis handel och genus. Studiematerial består av artiklar, rapporter, studier, filmer, radioprogram och olika organisationers och företags internetsidor (se referenslista nedan). Varje cirkelträff inleds med en kort föreläsning eller presentation av cirkelledaren eller en gäst. Det finns frågor att reflektera kring inför varje cirkelträff, samt litteratur som berör träffens ämne, som diskuteras efter presentationen. Därtill kommer diskussionsfrågor som låter deltagarna diskutera dagens ämne mer djupgående. Varje träff avslutas med att kort prata om nästa träffs ämne och vilka frågor som tas upp då.

Träff 7: Fairtrade Internationals Gender Strategy

Vill du vara med? Maila naiade99@gmail.com. Ange namn, kontaktuppgifter och personnummer i din anmälan.

Länk till Facebook-eventet hittar du här.

Arrangeras av GADIP och ABF.