Steg-ett ut till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

ons 17:30 (25/03-2020)  -  ons 20:00 (25/03-2020)
Kaggeledsgatan 36

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg? Är ditt barn på väg att ta steget ut till ett vuxet liv? Ta chansen att gå en utbildning där du får veta mer om vad vuxenlivet kan innebära för dig och den unge vuxne. Föreläsande aktörer är bland annat Socialtjänsten, Folktandvården, Försäkringskassan, Överförmyndarförvaltningen m.m.

Målgrupp för utbildningen är föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 16- 25 år, med funktionsnedsättning. Utbildningen är gratis och består av fem tillfällen. Detta är första tillfället.

Anmäl dig till någon av Anhörigkonsulenterna:
- Susanna Engqvist Norra Hisingen 031- 366 97 73, susanna.engqvist@norrahisingen.goteborg.se

- Lidia Rodriguez Dobke Askim- Frölunda- Högsbo, 073- 666 06 98, lidia.dobke@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Mer detaljerad information hittas i Facebookevenemanget, där även text och bild hämtats ifrån. Besöks via länk https://www.facebook.com/events/620346375366788/