Psykisk livräddning - att tala om självmord

tis 17:30 (24/03-2020)  -  tis 20:30 (24/03-2020)
Drottninggatan 30
Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR), tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Målgrupp: Psykisk Livräddning är en grundläggande kurs om suicidprevention som riktar sig till alla utan professionell erfarenhet av omvårdnad.

Kursen är kostnadsfri och erbjuds i samarbete med Sensus studieförbund. Anmälan sker via länken nedan.

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/psykisk-livraddning-183470/

Mer detaljerad information hittas i Facebookevenemanget, där även text och bild hämtats ifrån. Besöks via länk https://www.facebook.com/events/562336907702355/