Nightfall - Queer Talks & Screenings #4 - Sam Hultin & Tanya Charif

tors 19:00 (10/12-2020)  -  tors 22:00 (10/12-2020)
Göteborg

Svenska längre ned

SAQMI invites you to our first Nightfall online evening on Thursday December 10, 19:00-21.30.

A lot of people in our community have called for discussions on grief. SAQMI invited Sam Hultin and Tanya Charif for an evening of grief-discussions and a film screening. We welcome you to participate with respect for each other. The link to the event will be posted on our website.

Program:

19.00 - SAQMI presents the evening (10 min)

19.15 - Sam Hultin presents their ongoing project Eva-Lisa’s monument (ca. 30 min)

19.45 - 20.15 Screening of the new video ”Kära Eva-Lisa” (Dear Eva-Lisa) by Sam Hultin (ca. 30 min)

Short pee and coffee break 

20.30 - Discussion between Sam Hultin and Tanya Charif on queer grieving rituals (ca. 45 min)

During the night the artist Sam Hultin will present their ongoing project Eva-Lisa’s monument - a memorial for the trans pioneer Eva-Lisa Bengtson (1932-2018), as well as screen a new video based on letters from the unique archive of Swedish trans history that Eva-Lisa left behind.

After the presentation Sam will partake in a panel discussion with Tanya Charif on how queer grieving rituals can be a form of resistance against queer identities lack of visibility and on the importance of the queer community/chosen family in processes of grief.

Sam Hultin is an artist who works with performance and video from the perspective of their interest in queer historiography, identity and community. Their work often consists of collages of personal stories, which all brought together mirrors larger societal structures. Since 2018 Hultin has been working with the project Eva-Lisas Monument, which in different ways highlights the trans pioneer Eva-Lisa Bengtson’s (1932-2018) life and work. www.samhultin.com

Tanya Charif is an activist and trained social worker active in Gothenburg. Specialised in norm critical inclusionary work with a specific focus on gender and sexuality. Tanya is also the vice-chairman of the LGBTQ-counsel in Gothenburg, the development manager at the Knowledge center for sexual health, and they started GIA - Gays in Angered, 2011.

Thank you to Linnaeus University and Dagmar Brunow for the possibility to go online.

-----------------------------------

Svenska:

SAQMI bjuder in till det första Nightfall – Online torsdagen den 10 december kl. 19.00-21.30.

Många i vårt community har efterlyst samtal om sorg. SAQMI bjöd in Sam Hultin och Tanya Charif till en kväll med sorgesamtal och filmvisning. Välkomna att delta med respekt för varandra.

Program:

19.00 – SAQMI presenterar kvällen (10 min)

19.15 – Sam Hultin presenterar sitt pågående projekt Eva-Lisas monument (ca 30 min)

19.45 – 20.15 Den nya videon ”Kära Eva-Lisa” av Sam Hultin visas (ca 30 min)

Kort kiss och kaffepaus 

20.30 – Samtal mellan Sam Hultin och Tanya Charif om queera sorgeritualer (ca 45 min)

Under kvällen kommer konstnären Sam Hultin presentera sitt pågående projekt Eva-Lisas monument – ett minnesmärke över transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932-2018) samt visa en ny video som bygger på brev från det unika arkiv över svensk transhistoria som Eva-Lisa lämnade efter sig.

Efter presentationen kommer Sam samtala med Tanya Charif om hur queera sorgeritualer kan vara ett motstånd mot osynliggörande av queer identitet och om vikten av den queera gemenskapen/valda familjen i sorgeprocesser.

Sam Hultin är konstnär och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för queer historieskrivning, identitet och gemenskap. Ofta består hens arbete av collage av personliga berättelser som tillsammans speglar större samhälleliga strukturer. Sedan 2018 arbetar Hultin med projektet Eva-Lisas monument som på olika sätt lyfter fram transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) liv och gärning. 

www.samhultin.com

Tanya Charif är aktivist och utbildad socionom verksam i Göteborg. Specialiserad på normkritiskt inkluderingsarbete med särskilt fokus på kön och sexualitet. Tanya är även vice ordförande för HBTQ-rådet i Göteborg, utvecklingsledare på Kunskapscenter för sexuell hälsa och den startade GIA – Gays in Angered 2011.

Tack till Linnéuniversitetet och Dagmar Brunow för möjligheten att vara online. 

Text och bild kommer från detta Facebook-event