Mötesplats för regnbågsfamiljer

sön 14:00 (16/02-2020)  -  sön 16:00 (16/02-2020)
Kulturhuset Kåken

FAMILJEDAG Mötesplats för regnbågsfamiljer

Kostnadsfritt

Här ges möjlighet för barn och vuxna att träffa andra barn och vuxna i liknande familjekonstellationer, utbyta erfarenheter och leka. Med regnbågsfamilj menar vi en familj där en eller flera av barnen och/eller de vuxna är HBTQI-person. Vi träffas fem gånger under våren, två av tillfällena ses vi på Kåken och övriga ses vi på andra platser runt om i stan. Den här söndagen träffas vi på Kåken och leker, skapar, fikar och hänger.

Mer information finner du på goteborg.se/kaken och på Kåkens Facebooksida.

Arrangeras i samarbete med RFSL Göteborg.

Nästa träff på Kåken är den 7/6

Utflyktsträffar: 12/1, 22/3, 3/5