Manifestation för att uppmärksamma Våld mot kvinnor

tis 18:00 (25/11-2014)  -  tis 19:00 (25/11-2014)
Ospecificerad plats

Vi i UN Women Göteborg i samarbete med Kvinna till Kvinna och Tjejjour Väst anordnar en manifestation för att uppmärksamma 25 November som är FN's Internationella Dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi gör detta för att bryta tystnaden kring denna viktiga fråga som vi upplever osynliggörs, tabubeläggs och bortprioriteras. 

Vi har ett personligt ansvar som arbetskamrat, familj, vän och medmänniska; dels genom att som på den 25 November delta vid manifestationen och ta ett offentligt avstånd från allt våld mot kvinnor, men även genom att inte blunda för tecken i vår omgivning. Att fråga en kollega eller en vän om hur det står till är en handling av omsorg och tecken på solidaritet. Att inte reagera, däremot, när man misstänker att människor far illa är att tyst acceptera våldet och reproducera de strukturer som möjliggör våldet. Vi måste ta ställning och handla för att understryka att Inget våld är accepterat – varken psykiskt eller fysiskt! Vi måste agera för att sätta stopp för diskrimingeringen som sker dagligen i såväl tal som handling. Vi måste BRYTA TYSTNADEN OCH SÄGA NEJ TILL VÅLDET!

Så slut upp med oss den 25 November!

***Mer info kommer snart om schema, talare och dylikt.*** Håll er uppdaterade via Facebook-eventet

I samarbete med ABF.