Lunchföreläsning med UN Women

ons 12:00 (04/12-2019)  -  ons 13:00 (04/12-2019)
Folkets Hus Hammarkullen

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Göteborgs stad uppmärksammar Orange day - den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. UN Woman kommer till hammarkullens biblioteket och berättar om vad Orange day är och arbetet mot våld internationellt och i Sverige.

 

Text och bild hämtat från detta facebookeventet.