Lansering: Inget att vänta på

ons 13:00 (19/02-2020)  -  ons 16:00 (19/02-2020)
Hotel Riverton

Inget att vänta på utgör sedan flera år ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en ny upplaga.
Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även du som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Anmälan till lanseringskonferensen i Göteborg 19 feb:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/823ef053-16a1-4a45-862e-cb45afccf298?displayId=Swe1894380

Text hämtad från det här Facebook-eventet.