Konsert/Föreläsning: Rösträttens sånger

tis 18:00 (03/03-2020)  -  tis 19:45 (03/03-2020)
William Gibsons väg 21

1921 genomfördes det första valet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Snart firar vi alltså 100 år med kvinnlig rösträtt. Rätten att rösta hade föregåtts av en lång kamp. I denna kamp spelade estetiska uttryck en viktig roll - i form av musik, texter och bilder. Sång var ett medel för att uppmana till kamp och samlas till kollektivt handlande. Men rösträttskvinnorna kunde även kommenteras och förlöjligas i sångens form. Med musikaliska exempel på sånger som utgjorde en del av den politiska kampen om kvinnors rösträtt.

Anmälan per e-post: jonseredsherrgard@gu.se

Pris:100 kr inkl kaffe och smörgås. OBS endast kortbetalning

Program: 18.00 kaffe, 18.30 föreläsning, 19.15 samtal och frågor

Vägbeskrivning: se www.jonseredsherrgard.gu.se

 

Text hämtad från Göteborgs Universitets hemsida om eventet: https://jonseredsherrgard.gu.se/aktuellt/kalendarium/e/?eventId=70137053141