Kärlekens betydelse för hjärnans utveckling

tis 17:30 (07/05-2019)  -  tis 20:00 (07/05-2019)
Folke Bernadottes gata 2

Humlegården bjuder in till en föreläsningskväll på Humlegården, tillsammans med Atsub. Vi kommer att börja kvällen med fika kl 17.30. Och du får gärna sprida inbjudan vidare.

Nu kommer Dr Anna Dahlgren-Aronnsson till Stödcentrum Humlegården, den 7 maj kl 18.00, och håller föredrag om "Kärlekens betydelse för hjärnans utveckling". Hon kommer att berätta om varför anknytningen i den tidiga barndomen rent medicinskt är så viktigt, vad som händer i hjärnan när man får den trygghet man behöver. Hon kommer också berätta om hur både kärlek och vanvård sätter sina tydliga spår i hjärnan under den tidiga barndomen. Viktigaste av allt, hon kommer att berätta varför det inte är för sent att rätta till det som blivit fel och hur flexibel hjärnan är om vi bara tillåter den.

Så välkommen på föredrag på Stödcentrum Humlegården och lär dig mer om hur viktig din och andras hjärnor är!

Anmälan: info@stodcentrumhumlegarden.se

Dr Anna Dahlgren-Aronsson är legitimerad barn- och ungdomsläkare sedan 1975, och specialist i barnaålderns invärtes sjukdomar sedan 1981, med en specialisttjänstgöring vid Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Hisings Backa under åren 1981 - 2013.

Därutöver har hon arbetat 3 månader, 1978, i flyktingläger i Sudan, tjänstgjort som chefsläkare, april 1986 - september 1988, på Hopital de Lemera, i Democratic Republik de Congo (dåvarande Zaire), där hon också var chef för dr Denis Mukwege.

Hon ingick i ett pilotprojekt, 1993 - 1996, på dåvarande invandrarförvaltning, Göteborg, med uppdrag att skaffa fram kunskaper och utarbetar riktlinjer för olika professioner i handhavande av kvinnlig könsstympning (KKS), och ingick också, 1996 - 2013, i samverkansgrupp mot kvinnlig könsstympning (KKS).

Vidare har hon ingått i regional styrgrupp församordning av ansatser runt barn som far illa (Västbus), och varit delegat att arbeta fram riktlinjer i Västra Götaland mot spädbarnsmisshandel (Regional Medicinska Riktlinjer; Rmr).

Sedan februari 2013 arbetar Dr Anna Dahlgren-Aronsson på Flyktingmedicinsk mottagning, Närhälsan, Göteborg.