Invigning av Terrafems skyddade boende

ons 12:00 (15/05-2019)  -  ons 15:00 (15/05-2019)
Kulturhuset Blå Stället

Den 15 maj slår vi äntligen upp portarna till vårt skyddade boende i Göteborg och Terrafem vill därför bjuda in dig till invigningen där vi samtidigt genomför ett seminarium med rubriken Stöd till kvinnor utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld.

I detta arbete tar vi med oss femton års erfarenheter att arbeta med denna målgrupp.

Terrafem vill att våldsutsatta kvinnor och deras barn får stöd och skydd dygnet runt. Att kvinnor får insatser för att bearbeta de skador som våldet och förtrycket inneburit samt stöd att formulera strategier för hur hon ska utforma sin framtid när det gäller försörjning, boende samt hälsa.Terrafem vill att våldutsatta kvinnor tar makten över sitt eget liv.Våldsuttsatta kvinnor och deras barn har rätt till att leva ett liv fritt från våld. 

PROGRAM

12.00 - 12.20 Registrering

12. 20 - 12. 30 Inledning Humeira Jamei, styrelseledamot i Terrafem och dagens moderator

12.30 - 13.10 Invigning av Terrafems skyddade boende

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten
Helene Odenjung, ledamot och 1:e viceordförande i Göteborgs kommunstyrelse.
Nina Pirooz,Terrafems ordförande

13.10 - 13.20 Att ge stöd till kvinnor utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld
Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

13.20-13.40 Överlevaren Zainab Rachad berättar sin historia
Zainab Rachad

13.40-14.00 Kaffe 

14.00-14.30 Kön och våld - kvinnojourskunskap i möte med våldsutsatta kvinnor
Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)

14.30 - 15.00 Utvärdering och avslutning

Anmälan görs till Terrafems info@terrafem.org senast tisdag den 14 maj. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Om du får förhinder, glöm inte avboka din plats. Antalet platser är begränsade. Du kommer att få en bekräftelse med e-post som du visar upp vid registrering.