Forskarföreläsningar på internationella kvinnodagen

tors 11:30 (08/03-2018)  -  tors 23:59 (08/03-2018)
Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten

(Göteborgs universitet arrangerar flera evenemang och föreläsningar i samband med internationella kvinnodagen. Evenemangen äger rum på olika institutioner, se nedan för detaljer om tid och plats!)

I år är det valår och dags att utöva denna rätt kvinnor för snart 100 år sedan drev igenom. Hur ser genusfrågorna ut på den politiska agendan 2018?

Att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga, ändå är det inte alltid så självklart. De frågor som kvinnorättskämparna stred för, vad skiljer sig idag? Vad skulle en kvinnorättskämpe på 1900-talet säga om Sveriges feministiska regering, eller #metoo-rörelsen idag? Vad kommer att ha skett om ytterligare nästan 100 år?


Datum: 8 mars
Tid: 16:30-18:00
Plats: Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Universitetsplatsen 1.


Moderator: Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning.
Lena Wängnerud, professor i representativ demokrati, riksdagsforskning och genusforskning, statsvetenskapliga institutionen.
Ninni Carlsson universitetslektor, forskare i könsrelaterat våld, sexuella övergrepp, institutionen för socialt arbete.
Helena Olofsdotter Stensöta, universitetslektor i genus, etik, offentlig förvaltning, Statsvetenskapliga institutionen.

 


Maria Dahlin, lektor i retorik talar över ämnet "Mor Karin: en representativ anekdot om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsens motstånd och engagemang"

Datum: 8/3
Tid: 18:15-20:00
Plats: Retorikscentrum vid Göteborgs universitet
Lokal: T 219 Olof Wijksgatan 6 (Institutionen för filosofi, lingvistik, och vetenskapsteori).


Mer information om föreläsningen

 

 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon publiceras på internet

Varför finns inga kvinnliga konstnärer, vetenskapsmän, politiker osv? Den frågan väcks så snart historia ska skrivas. En av anledningarna är att historieskrivningen vilar på befintliga biografiska lexikon, där kvinnor förekommer mycket sällan. Svenskt kvinnobiofrafiskt lexikon SKBL, ändrar på detta. Det är fritt tillgängligt och innehåller levnadsteckningar och sökbara biografiska uppgifter om många kvinnor som varit verksamma i Sverige.


Kom på invigningen!


Datum: Torsdagen den 8 mars kl 15.00
Plats: Humanistiska biblioteket, Göteborg


Medverkande: 
Sång Katarina A. Karlsson, FD, musikalisk gestaltning. Pia Yngwe piano. 

Margareta Hemmed, överbibliotekarie, Universitetsbiblioteket. Marie Demker, professor i statsvetenskap. 

Ord på vägen: Agnes Wold, debattör och professor i klinisk bakteriologi. 

Tre frågor om lexikonets historia: Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap. Maria Sjöberg, professor i historia.


Mingel

 

 

It´s about feminism: Utställning, föreläsning, och party

 

Arrangör: Konstkåren och A-venue

Datum: 8 mars

Plats: Lokal Glashuset, Valand

11:30 Opening of Exhibition
12:00 Feminist Lunch Talk
15:00 Fika with Alien
17:00 Afterwork with Alien, Schildknechtteatern, Högskolan för Scen och Musik
21:00 Party: BabyBaby Bullshit