Barnvagnsmarschen 2019 Göteborg

lör 13:30 (11/05-2019)  -  lör 13:30 (11/05-2019)
Bältespännarparken

Lördagen den 11 maj manifesterar människor över hela landet för gravida i världens kriser. Marschera med oss för att stoppa mödradödligheten!

Världen är härjad av kriser, bland annat på grund av extremt klimat och väpnade konflikter. Katastrofhjälp fokuserar ofta på direkta insatser som vatten, mat och tak över huvudet — men missar andra akuta behov som förlossningsvård och preventivmedel. Kvinnor i krisutsatta områden löper extra stor risk att drabbas av komplikationer under sin graviditet eller förlossning. Men detta går att förändra! Det som behövs är politisk vilja och ekonomiska resurser. 

RFSU anordnar Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet tillsammans med lokalföreningar och privatpersoner över hela landet. I år medverkar också flera organisationer som arbetar med humanitärt bistånd i kriser och konflikt. För att lösa stora utmaningar behöver vi vara många. Du behövs också!

Varmt välkommen, med eller utan barnvagn!

Läs mer på RFSUs-hemsida

(text+bild är hämtat från detta Facebook-event)