Barn och ungdomar som isolerar sig hemma på sitt rum

fre 13:00 (27/03-2020)  -  fre 15:00 (27/03-2020)
Fjärde Långgatan 5
Bodil Johansson är socionom och arbetar som familjebehandlare inom barn-och familjeenheten, Norra Hisingen i Göteborg. Hon berättar om ett arbetssätt som hon utvecklat för att nå s.k. ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som tillslut ofta helt isolerar sig hemma på sitt rum. Bodil Johansson berättar vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar, och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat. Utgångspunkter och metoder som är verksamma även i mötet med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro men som fortfarande har en länk kvar till skolan.

Välkomna till GCKs lokaler på Briggen i Göteborg. Det bjuds på fika!

Mer detaljerad information hittas i Facebookevenemanget, där även text och bild hämtats ifrån. Besöks via länk https://www.facebook.com/events/597137844187882/