Authentic disability reporting and inclusion in journalism

ons 17:30 (11/12-2019)  -  ons 19:30 (11/12-2019)
Seminariegatan 1A

Två blinda studenter vid Göteborgs universitet, en från Sverige och en från Nya Zealand, delar sina insikter om funktionsvarierades representation i nyhetsrapporteringen. De kommer även att diskutera sina erfarenheter av tillgänglighet som journalister. 

 

Samtalet är gratis och öppet för allmänheten!

 

Lokalen är rullstolsvänlig. Kontakta arrangörerna om du är i behov av en teckenspråkstolk.

 

Eventet kommer att vara på engelska. 

 

Anmälan till eventet sker via länken: https://forms.gle/xYhw7hhtoYsSEWdf6 

 

... eller via mejl: media_power_events@protonmail.com 

 

Information och bild hämtade från följande Facebook- event.