Anhörigkonferens

tis 08:30 (03/03-2020)  -  tis 16:00 (03/03-2020)
Dalheimers Hus

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder. Ser man till all omsorg om äldre som ges i hemmet, svarar anhöriga för mer än 75 procent. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka)

Du kommer att få lyssna på både profession och anhöriga:

Joakim Öhlén, professor vid Göteborgs Universitet. Leder ett forskningsprogram med syfte om att öka kunskaper om personcentrering och palliativ vård. 

Anette Alvariza, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Belyser aspekter inom palliativ vård utifrån patientens, närståendes och personalens perspektiv.

Barbro Westerberg, Överläkare inom barnneurologi och habilitering på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Pratar om etik inom vården och omvårdnaden. 

Se www.funktionsrattvg.se för mer information.

Text hämtad från facebook eventet: https://www.facebook.com/events/481124276080415/