Systerskapet

Systerskapet är ett nätverk för oss som arbetar med unga tjejer och transpersoner.

Systerskapet bildades utifrån ett gemensamt intresse att arbeta med, för och tillsammans för att stärka tjejer och transpersoner i Göteborg, nätverket utgår ifrån ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Vi kommer från olika organisationer, föreningar och kommunalverksamhet och träffas regelbundet för att sprida information om våra befintliga verksamheter, samarbeta kring olika arrangemang och att hitta nya sätt att nå ut till målgruppen.

Under flera års tid har vi firat internationella kvinnodagen tillsammans med vår målgrupp. Systerskapet är unikt i sin sammansättning och vi förespråkar samarbete och kunskapsutbyte där andra kan se konkurrens.

Kolla in vår Facebook-sida eller följ oss på Instagram: unitedsisters1

Vill du och din organisation vara en del av Systerskapet? Kontakta oss!