Stödcentrum Humlegården

Stödcentrum Humlegården är en ideell organisation i Göteborg som sedan 2008 erbjuder olika former av hjälp till självhjälp för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp, sexuellt våld.

Kärnan i vår förening är stödgrupperna. I stödgrupperna får kvinnor möjlighet att bryta tystnaden kring sina erfarenheter och stärka sina verktyg för självhjälp genom att möta andra kvinnor som varit utsatta. Vi erbjuder också medlemsträffar där vi ses och gör något trevligt tillsammans, möjlighet att lyssna till föreläsningar och andra självläkande aktiviteter.

Föreningen arbetar även för att sprida kunskap om konsekvenserna av sexualbrott och ett bättre bemötande av kvinnor som varit utsatta för sexualbrott.

Alla är välkomna att höra av sig för stöd och råd men för att bli medlem måste du vara kvinna fylld 18 år.

Kontakta gärna oss på info@stodcentrumhumlegarden.se eller besök vår hemsida.