Skapa Min Värld - Fryshuset

Skapa Min Värld – Fryshuset är en skapande verksamhet med fokus på att i konkret handling bidra till att förverkliga artikel 31 i barnkonventionen som rör alla barns lika rätt till eget konstnärligt skapande, delaktighet i kulturlivet och en meningsfull fritid. Även artikel 12 är bärande för verksamheten, om barns demokratiska rättigheter, rätt till inflytande och delaktighet.

Vi arbetar för att tillgängliggöra kultur för barn och unga på deras fritid.

Verksamheten i Skapa Min Värld är öppen för alla, men vi gör riktade insatser och samarbeten med särskilt fokus på barn/unga/barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet. Vi finns i Göteborg,  Malmö och Stockholm. Vi arbetar uppsökande och når målgruppen i samverkan med kommun/fritid och kulturaktörer i staden.

Vi erbjuder barn och unga kulturaktiviteter efter deras önskemål samtidigt som vi vill visa på det som en kanske inte vet finns. Lovaktiviteter, Kulturkollo, skaparverkstäder och barn och familjeaktiviteter är alla viktiga byggstenar i verksamheten. Vi tror på tidiga insatser för att bygga innanförskap.

Vi arbetar med kultur och skapande i form av verksamhetsutveckling av fritidssektorn. Där målen är ökad samverkan, mer kultur för barn och unga på deras fritid, fler kulturbärande pedagoger/ledare.

När du deltar vid en aktivitet blir du automatiskt medlem, kostnadsfritt.

För att läsa mer om oss eller kommande aktiviteter gå in på www.skapaminvarld.fryshuset.se eller på
Facebook.