NUKQA

NUKQA står för Nätverket Unga Kulturutövande Kvinnor och Queers Allierade, och är ett nystartat feministiskt nätverk för unga kulturutövande kvinnor och queers i Sverige. NUKQA behövs som ett hjälpande nätverk riktat mot unga kvinnor och queers i kulturbranschen, där vi kan dela och utveckla vår kompetens och lyfta varandra, och skapa en plattform för att hjälpa varandra istället för att bara konkurrera om det lilla utrymme vi får.

NUKQAs mål

1. Etablera nätverket och undersöka om det finns möjlighet och potential för NUKQA att utvecklas till en långsiktig verksamhet

2. Nätverka tvärsektionellt inom kultursektorn

3. Tillhandahålla gemenskap, sammanhållning, självförtroende och kunskaps- och erfarenhetsutbyte

4. Verka för en kompetenshöjning inom kultursektorn, med inriktning på information och rådgivning inom företagande, projektkunskap, marknadsföring och bidragsansökningar 

5. Skapa en webbplattform och en faktabank med praktisk information för våra medlemmar

6. Arrangera fortbildande och interaktiva kvinno- och queerseparatistiska seminarier/workshopar och utställningar,

7. På sikt göra kulturbranschen mer jämställd och stärka unga kvinnliga och queera kulturarbetare

NUKQA arrangerar föreläsningar, nätverksträffar och fester, och håller just nu på att utveckla en webbsida. På nukqa.se kan du i nuläget fylla i en intresseanmälan om medlemskap! Sedan kontaktar vi dig. 

NUKQA Facebooksida