MAKTERNA

MAKTERNA är ett konstkollektiv med sin bas i Göteborg. Vi gör konst i olika former, bland annat installationer och måleri. Vi arrangerar också workshops där kreativitet ger rum för skaparglädje, lekfullhet, gemenskap och samhälleliga frågor.

Vår grundtanke är att konst kan vara frigörande och förändrande, alla har förmågan och ska kunna få möjlighet att vara en del av och uttrycka sig igenom den.