Isis - En samlingsplats för nördfeminister

"Isis - En samlingsplats för nördfeminister” eller #isisnerdfeminism som det också kallas är ett göteborgsbaserat initiativ, främst riktat till de som identifierar sig som tjejer men även till nördfeminister av alla könstillhörigheter och i alla åldrar.

Initiativet är döpt efter Isis, den mäktigaste gudinnan i gammalegyptisk gudstro.

Syftet med initiativet är att främja jämställdhet inom spelhobbyn och att få fler tjejer att känna sig välkomna i hobbyn. Syftet är även att lyfta och uppmärksamma problem i hobbyn som beror på sexism och diskriminerande strukturer och se hur man kan arbeta för att lösa dessa, både som förening/organisation och som privatperson.

#isisnerdfeminism försöker hålla flera arrangemang om året i Göteborg, från att ordna föreläsningar till att ordna prova-på-dagar i spel för nördfeminister. Dessa hålls både i egen regi och på spelkonvent.

Det bästa sättet att stödja #isisnerdfeminism är att komma på de arrangemang om man har möjlighet, att gilla vår facebooksida och att sprida vetskapen om de arrangemang som ordnas så att fler kan delta.

För mer information, gå gärna in på hemsidan eller på Facebook.

För snabb kontakt maila.