HBTQ-gruppen, Ingen Människa är Illegal

HBTQ-gruppen tror precis som resten av Ingen Människa är Illegal på en rättvis värld utan gränser. En värld där alla människor har rätt att röra sig som de vill. Vi kräver permanent uppehållstillstånd för alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här.

Vi arbetar politiskt för att synliggöra HBTQ-personers situation i asylprocessen, men även praktiskt med att stödja papperslösa HBTQ-personer. Som kontaktperson arbetar du direkt och praktiskt med att stödja papperslösa och asylsökande HBTQ-personer. Saker du kan hjälpa 
till med är bland annat till med att hitta bostad, formulera en överklagan och stödjande samtal.

Engagera dig! 

Hjälp oss i arbetet med papperslösa HBTQ-flyktingar. Bli kontaktperson eller engagera dig i arbetet efter förmåga. Exempel på saker du kan göra är att anordna stödfester, hålla föredrag eller anordna sociala aktiviteter. Kontakta oss på hbtgruppen@gmail.com och läs mer på vår hemsida.Ge ett bidrag!  


Ge ett bidrag! 

Stöd oss via autogiro varje månad eller sätt in ett bidrag på vårt PlusGiro. Alla bidrag går direkt till papperslösa HBTQ-personer. 
PlusGiro 276364-7 Märk bidraget med ”HBTQ-gruppen”.