EJA - En Jour för Alla

Projekt EJA är ett projekt inom Unizon. Fokus är att jouren skall börja se över sin tillgänglighet för att kunna ta emot kvinnor med funktionsnedsättning.

Genom att inventera hur tillgängliga jourerna är och sammanfatta resultatet i ett protokoll får jourerna ett redskap att kunna ställa krav på kommunen om att ge medel för att jouren skall kunna ta emot alla kvinnor oavsett funktionsförmåga.

Inventeringen följs upp av föreläsningar om det våld som kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för. Våldet är både det som kvinnor generellt utsätts för men också det våld som utnyttjar kvinnans funktionsnedsättning eller ren försummelse av kvinnans behov av mat och hygien.

Målet är att så många jourer som möjligt skall kunna ta emot kvinnor med funktionsnedsättning ,och ha kunskap om hur våldet kan se ut.