Business and Professional Women Göteborg

Business and Professional Women ingår i ett världsomspännande nätverk är för erfarna yrkeskvinnor och öppet för kvinnor inom alla yrkesområden. BPW är ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk med BPW-klubbar. 

Vi arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män med speciellt fokus på arbetsmarknaden. Vi påverkar aktuella samhällsfrågor genom BPW Sweden i Regeringens jämställdhetsråd, i Europeiska kvinnolobbyn, i EU genom BPW Europé och i FN ( ECOSOC) genom BPW International. Vårt arbete är fackligt, politiskt och religiöst obundet. Vi arangerar klubbmöten med föredrag, debatter, företagsbesök och kulturträffar för att främja livslångt lärande.

Välkomna att gå in på vår hemsida BPW Göteborg där vårt program finns per termin.

Anmälan sker via epost bpw.goteborg@gmail.com. Kostnaden för en gäst är 250 kr som betalas genom vårt Plusgiro 4 31 29-6

Det går bra att vara gäst två gånger för att pröva på och se om intresset finns att bli medlem. 

Medlemsavgiften är 350 kr,  varav 250 kr går till BPW Sweden

Välkomna hälsar

Berit Johannesson

Ordförande i BPW Göteborg