BBY Magazine

BBY magazine är en separatistisk publikation som fokuserar på den kvinnliga erfarenheten och dess uttryck i konst, illustration, skrivande och musik. En gång i halvåret släpps ett nytt nummer av publikationen och i samband med det bjuder vi in alla intresserade, oavsett könsidentitet, till att mötas, diskutera och fira med oss.

Det kvinnliga perspektivet har historiskt sett systematiskt filtrerats bort och än idag har vi en kulturvärld som är långt ifrån jämställd. Trots att fler kvinnor än män examineras från de konstnärliga utbildningarna är det fortfarande männen som har förmånen att ställas ut, hyllas och publiceras. Genom att arbeta separatistiskt verkar BBY för en förändring på den fronten. Istället för att följa den rådande könsmaktsordningen samarbetar BBY uteslutande med personer som är allt annat än cis-män.

BBY magazine har sitt fäste i Göteborg men agerar på internationell basis och samarbetar med personer från hela världen. Publikationen ges ut på Sara & Josefine Publishing som drivs av Sara Andreasson och Josefine Hardstedt.

Den som är intresserad av att bidra med ett verk till nästkommande nummer gör bäst i att maila oss på bbymagazine@gmail.com. Berätta om dig själv och bifoga exempel på verk eller en länk till din portfolio.

Facebook

Instagram