"5 frågor till Angelica Löwdin"

Vi ställer 5 frågor olika personer som engagerar sig för rättvisa och jämlikhet.

Angelica Löwdin


Namn: 
Angelica Löwdin
Ålder:  75 år

1. Vad vill du uppnå med ditt jämlikhetsengagemang?
Få folk att inse att den mänskliga gemenskapen är mycket brokigare än man i allmänhet förställer sig.

2. Vilken är den viktigaste jämlikhetsfrågan för dig 2015?
Uppnå genomslag för synsättet att det är normalt (= oftast förekommande och minst konstigt) att saker och ting varierar.  Alltså: Normalitetsbegreppet innefattar nödvändigtvis faktorn variation. Simsalabim!

3. Finns det något du vill göra, som du ännu inte har gjort?
Ha ett djupsamtal med en transfob som totalt förkastar oss.

4. Vad gör du annars i livet?
Jag läser också en hel del. Och som ensamstående pensionär har jag dessutom att ta hand om mig själv.

5. Vad skulle du vilja uppmana andra till att göra?
Engagera dig för något utanför dig själv. Gör något för andra människor.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

Hjälp oss att bli bättre!

Hej! Vi vill gärna förstå hur vi kan förbättra Agenda: Jämlikhet för dig! Att svara på enkäten tar bara två minuter av ditt liv och du får en massa god karma på köpet!

Svara på enkäten nu En annan gång