Vilse i beslutsprocessen?

mån 18:00 (26/11-2018)  -  mån 20:30 (26/11-2018)
Dalheimers Hus

Är du intresserad av frågor om demokrati? Vill du lära dig med om hur du kan påverka vår stad i en jämlik och rättvis riktning? Kolla då in Funktionsrätt Göteborgs föreläsningsserie, Vårt demokratiska inflytande mellan valet. Den tredje föreläsningen är "Vilse i beslutsprocessen", som handlar om hur politiska frågor kommer upp på agendan, hur de planeras, beslutas, genomförs och utvärderas. Serien är i tre delar, föreläsningarna är fristående men kretsar kring samma tema.

Föreläsningen kommer äga rum i Dalheimerssalen (vån 1), Dalheimers Hus. Det är fritt inträde, men om du vill ha garanterad plats och fika kan du anmäla dig på www.funktionsrattgbg.se/forelasningsserieAlla föreläsningar teckenspråkstolkas.

(Informationen kommer från detta Facebook-event)