Valkickoff - Seemehearme

tors 11:00 (10/05-2018)  -  tors 17:30 (10/05-2018)
KFUM Göteborg

Välkommen till KFUM Göteborgs valkickoff! #seemehearme
Var är och när är valet? 
Hur påverkas unga av valet? 
Politik för vem?
Världens äldsta ungdomsförening öppnar upp dörrar där unga leder samtal om framtid och makt!
För att besvara på dessa frågor så bjuder KFUM Göteborg in dig nu i samarbete med Angered är här, KFUM JKS samt Sveriges Kvinnolobby, en hel dag med funkiga workshops! 

De senaste tre nationella valen har valdeltagandet ökat.
Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. 
I det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade endast 48 procent medan 95 procent av de röstberättigade röstade i det valdistrikt som hade högst valdeltagande. 
Valdistrikt med lågt valdeltagande definieras av låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och en hög andel utrikes födda bland de röstberättigade. 

Vi vill föra ett samtal med alla som kommer för att tillsammans identifiera trösklar, och tillsammans skapa ett rum där nya möten för ta tillbaka vårt engagemang inför valet.

Evenemanget är gratis och det bjuds på mat. Kom i tid!

Programmet kommer fyllas på omg.


MEDARRANGÖRER
KFUM Göteborg
Sveriges Kvinnolobby
KFUM JKS
Angered är här

(Informationen kommer från detta Facebook-event).