Vad är grejen med MÄN?

tors 18:00 (07/06-2018)  -  tors 20:00 (07/06-2018)
Sockerbruket

Vad händer med mig efter #metoo? Är det alla mäns ansvar? Hur ska jag stöta på någon utan att någon blir stött? Hänger allt på mig nu? Vem ska jag snacka med? 

Välkommen att träffa oss i MÄN, Göteborg för att hämta kunskap, inspiration och för att ta ett steg vidare!

Vi bjuder på fika!

Kort om MÄN:

MÄN är en organisation och ett kunskapscentrum för frågor kring maskuliniteter, våld och våldsförebyggande arbete. 

MÄN erbjuder trygga rum för självreflektion och samtal, där du kan förändra och förändras tillsammans med andra.

(informationen kommer från detta Facebook-event