Teckenspråkets röst

lör 13:30 (13/01-2018)  -  lör 16:30 (13/01-2018)
Göteborgs Dövas Förening

Teckenspråkets Röst är en förening som upplyser om döva och hörselskadade i samhället på tre olika nivå; lokal-, region- och riksnivå . 

Isabell Engvall och Rebecca Jonsson kommer och berättar!

Gratis entré för medlem. 

Icke medlem kostar 50 kr

Välkomna

(informationen kommer från detta Facebook-event