Stormöte: Vad är resultatet av över 100 års kvinnokamp i Göteborg? Vilka frågor och behov finns inför framtiden? Hur kan vi synas tillsammans under jubileumsåret 2021?

mån 18:00 (07/10-2019)  -  mån 20:00 (07/10-2019)
Kvinnofolkhögskolan

Antologigruppen Göteborgskvinnor i rörelse/r kallar till stormöte på Birgitta-dagen 2019, måndagen den 7 oktober kl. 18 på Kvinnofolkhögskolan

Vad är resultatet av över 100 års kvinnokamp i Göteborg? Vilka frågor och behov finns inför framtiden?  Hur kan vi synas tillsammans under jubileumsåret 2021?

Föreningen för kvinnas politiska rösträtt i Göteborg, FKPR, bildades den 7 oktober 1902. 

Vi ses nu på dagen 117 år senare för att se bakåt och planera framåt.

Det blir presentation av en bok som nu är klar och utges till Bokmässan: ”Så här kan vi inte ha det!” Fem kvinnoorganisationer i Göteborg – 100 års ideellt arbete, när samhället svek. Även den stora antologi som vi planerar release av den 8 mars 2021 föreligger till största delen i manus. Det återstår att beskriva 2000-talet och att diskutera vilka framtidsfrågor som ska tas upp i bokens avslutning. Vi vill att du och din organisation ska medverka i ett samtal om detta. Vi börjar det samtalet den 7 oktober.

Vi vill även försöka få ihop grupper som arbetar på arrangemang 2021– kring 8 mars, kring valdagen i september… Vi kan tillsammans försöka synliggöra allt som händer i Göteborgs alla kvinnorörelser och kvinnorörelsesammanhang 2021. Samverkan ger styrka!

För att försöka se till att så många organisationer som möjligt är representerade vill vi ha in en anmälan till mötet SENAST den 1 oktober till Lisbeth.Stenberg@eriksbergs.se