Sexualitet och hälsa med funkisfokus - gratis föreläsning

tors 18:00 (25/01-2018)  -  tors 19:00 (25/01-2018)
Dalheimers Hus

Erika Gustafsson från forum SKILL kommer att prata om erfarenheterna kring att arbeta med sexuell hälsa tillsammans med personer som har intellektuella funktionsvariationer och personer som jobbar inom LSS.

forum SKILL är en resursorganisation med många års erfarenhet av att arbete med frågor som rör sexualitet, funktionalitet, normer och identitet. Läs mer på www.forumskill.se

Klockan 18-19

Fri entré - Dalheimerssalen.

Detta är en del av Hälsoveckan på Dalheimers Hus.

Här hittar du programmet

(informationen kommer dett Facebook-event)