Så kan Göteborg bli en stad för alla – lunchkvartar på 300m2

tors 12:45 (07/12-2017)  -  fre 13:00 (15/12-2017)
Bibliotek 300m2

Så kan Göteborg bli en stad för alla –välkommen på lunchkvartar om jämlikt Göteborg

5–15 december bjuder vi in till miniföreläsningar om hållbara och jämlika livsmiljöer. Under åtta lunchkvartar kan du ta del av arbetet med att bygga en stad där vi alla kan känna oss hemma och lyssna till hur vi arbetar för en stad som är trygg och sammanhållen och som kan ge människor samma förutsättningar för att leva ett gott liv. Vi berättar bland annat om hur Göteborg blir jämlikare genom stadens utemiljöer, Minecraft, kulturmiljöer med mera.

Lunchkvartarna hålls kl 12.45–13.00, på 300m2 som är stadsbibliotekets filial i Brunnsparken, Södra Hamngatan 57.

Läs mer på Göteborgs stads hemsida!

Programmet:

Tisdag 5/12 ”Specifika initiativ för inkluderande i stadens framväxt – Göteborg i Minecraft”, Eric Jeansson, geodatastrateg stadsbyggnadskontoret.

Onsdag 6/12 ”Vad är Jämlikt Göteborg?”, Ulrika Lundquist, processledare för hållbara och jämlika livsmiljöer inom jämlikt Göteborg.

Torsdag 7/12 ”Bostad först – ett första steg till ordnat liv”, Anna-Karin Fagerlund, samordnare social resursförvaltning.

Fredag 8/12 ”Trygghet i stadens utemiljöer”, Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare.

Tisdag 12/12 ”Så knyts staden ihop – förtätning som ökar tillgänglighet” Mattias Westblom, projektledare stadsbyggnadskontoret.

Onsdag 13/12 ”Kortedala – inventering av lokala kulturvärden”, Vanja Larberg, utvecklingsledare, kulturförvaltningen.

Torsdag 14/12 “Selma stad växer fram vid Selma Lagerlöfs Torg”, Catrine Andersson, kommunikatör Framtiden AB.

Fredag 15/12 ”Hela staden – fokus Hammarkullen”, Jessica Andersson, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

Illustration av Johanna Berg

(informationen är hämtad från detta Facebook-event)