Rengör filtret - Feministisk filmfestival

fre 19:00 (25/05-2018)  -  fre 22:00 (25/05-2018)
Göteborgs Litteraturhus

Deltagarna på Kvinnofolkhögskolans kurs Feministiskt Fokus: Filmaktivism bjuder in till en aktivistisk och feministisk filmfestival med utställning och performance.

Festivalen är gratis och alla är välkomna. 

Plats: Litteraturhuset
25 maj 2018, kl 19:00 - 22:00 

Tillgänglig för rullstol men det finns tyvärr ingen syntolk eller teckentolk på plats. Info om hörslinga så fort vi vet.
De flesta filmer är på svenska utan text, för mer info se program.
___________________________________________________________________

Feministisk Fokus: Filmaktivism är en 1-årig utbildning på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg där du får utveckla ditt politiska språk genom ett flertal konstnärliga strategier. Vi undersöker och gestaltar det privata och det politiska och du lär dig gestalta teori och filosofi genom konstnärlig praktik. Vi studerar hur kvinnor och transpersoner har verkat – och verkar – för att förändra maktstrukturer. Kursen ger inblick i olika teoribildningar, såväl akademiska som rörelsebaserade och undersöker begrepp som exempelvis solidaritet, sexualitet, vithetsnorm, postkolonialism, klass, crip- och queerteori.
Läs mer om kursen här: http://kvinnofolkhogskolan.se/kurser-ansokan/feministiska-studier/feministiskt-fokus-filmaktivism/

(Informationen kommer från detta Facebook-event)