Rainbow over the Taj Mahal

tis 18:00 (13/11-2018)  -  tis 20:00 (13/11-2018)
Heurlins Plats 1

6/9 2018 skrotade Indiens högsta juridiska organ den över 160 år gamla lagen som förbjöd samkönat sex. Domstolen kom även fram till att HBTQ-personer har samma rättigheter som resten av befolkningen. I denna föreläsning och gruppdiskussion diskuteras vad detta domstolsbeslut kommer innebära för Indien samt frågor som kön, mänskliga rättigheter och frihet i landet. 

Eventet organiseras som en del av Café Planet. Café Planet - Ung Scen är en mötesplats för frågor gällande hållbarhet, riktad mot unga. 

 

Obsevera att det här eventet kommer hållas på engelska.

(Bild och information kommer från detta Facebook-event)