Politikersamtal om våld mot kvinnor

tors 17:00 (14/06-2018)  -  tors 18:30 (14/06-2018)
Stadsbiblioteket

Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. UN Women och Terrafem Göteborg arbetar aktivt för att stoppa våld mot kvinnor och stödjer kvinnor som varit utsatta för olika former av våld. 

Vi bjuder in de partier som finns representerade i Riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige till panelsamtal. 

Hur anser politikerna att våldet ska stoppas? Hur ska "tvåårsfällan" bemötas? 

Medverkande politiker*:
(V) Representant
(S) Mariya Voyvodova

(Informationen kommer från detta Facebook-event)