Orange Day med Genusgruppen: feministisk quiz & filmvisning!

sön 16:00 (25/11-2018)  -  sön 18:00 (25/11-2018)
Linnégatan 21

Den 25:e november är internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, instiftad av FN:s generalförsamling.

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld någon gång i livet. I Sverige misshandlas i genomsnitt 20 kvinnor till döds varje år av en närstående, i 17 fall är gärningsmannen en man som de har eller har haft en relation med. Genusbaserat våld upprätthålls och befästs av institutionaliserad och strukturell diskriminering och exkludering baserat på genus. (Läs mer: http://www.globalamalen.se/internationella-dagen-avskaffandet-av-vald-mot-kvinnor/).

Götebors FN-förenings genusgrupp vill uppmärksamma denna dag genom att bjuda in till feministisk quiz, med fina priser i potten, samt en filmvisning av Jackson Katz’ Ted Talk ”Violence against women – it’s a men’s issue” med efterföljande diskussion. 
Jackson Katz är professor, författare, aktivist och dokumentärfilmare som specialiserar sig bland annat på frågor om maskuliniteter, genus och våld. Han är grundare till MVP strategies, Mentors in violence prevention (mentorer i våldsprevention) som implementeras inom idrott och militären i USA. Stora delar av hans arbete syftar till att lägga fokus på män och maskulinitet i koppling till genusbaserat våld. 

Snacks och fika kommer finnas gratis, men vi uppmuntrar att swisha en valfri summa till projekt FLICKA som verkar mot kvinnlig könsstympning (mer information finns på plats).

 

(Bild och text kommer från detta event)