Onsdagskväll: Mål 16 - Fredliga & inkluderande samhällen

ons 18:00 (11/04-2018)  -  ons 19:30 (11/04-2018)
Ekocentrum

Globala målen för hållbar utveckling nr 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 16 som innebär att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Det sextonde globala målet för hållbar utveckling slår fast att fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde.

Föreläsare:

Sirianne Dahlum, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Sirianne forskar om demokratisering, politisk protest och inbördeskrig. Hon är verksam inom det internationella forskningsprojektet Varianter på demokrati (V-Dem), som tar fram nya indikatorer på demokrati, i alla världens länder från år 1900 fram till idag. Föreläsningen fokuserar på hur demokratin utvecklas i världen och vad det finns för utmaningar och lösningar för att uppnå målen i Agenda 2030.

Claes Andersson, Fysisk resursteori, Chalmers

Claes forskar om samhällens utveckling och organisation utifrån ett komplexitetsteoretiskt perspektiv. Bland annat forskar han om vad som orsakar konflikter i samhällssystem och hur de kan förstås utifrån olika skalor på individnivå, gruppnivå eller för hela befolkningar. Även forskning om så kallade ”lömska problem” (wicked problems) i samhället är centrala, det vill säga problem vars lösningar ständigt genererar nya problem, ofta på helt nya ställen, och som blir ”kroniska” i samhället.”

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00. Anmäl dig via webben för fika!

(Informationen kommer från detta Facebook-event).