Normer i rörelse

tors 18:00 (12/04-2018)  -  tors 20:00 (12/04-2018)
Frölunda Kulturhus

Ett panelsamtal om migration, värderingar och normer

I samhällsdebatten hörs just nu vitt skilda åsikter kring allt från böneutrop till om det går att prata om några typiskt "svenska värderingar", vad som kan räknas till ett svenskt kulturarv, krav på språktest för invandrare och så vidare.

Människor har flytt och migrerat i alla tider. Hur påverkar denna rörlighet normer och värderingar hos migranterna och de samhällen de kommer till? Går det att känna sig hemma i flera etniska tillhörigheter samtidigt – och varför är det viktigt? Vilken betydelse har språket för integrationen? Och vilken roll har unversitetet att spela i dessa frågor?

Medverkande:

Tommaso Milani, professor i flerspråklighetsforskning med inriktning mot genus och sexualitet

Fanny Gyberg, doktorand i psykologi med inriktning på frågor om etnicitet och identitet

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap med inriktning mot islam och muslimer i Europa – i historia och nutid

Adrian Groglopo, lektor i socialt arbete med inriktning på frågor om rasism och strukturell diskriminering

Moderator:

Andrea Spehar, föreståndare för Centrum för Global Migration

(Informationen kommer från detta Facebook-event).