Medlemsmöte - GDF Göteborgs Dövas Förening

tis 18:00 (19/09-2017)  -  tis 21:00 (19/09-2017)
Järntorget 8

Dagordning

1. Mötets öppnade

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesfunktionärer

4. Styrelserapporter

5. Budget 2017

6. Information från SDR-kongressen

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

 

Smörgås/fikaförsäljning!

(information kommer från detta Facebook-event