Manifestation Internationella funktionsrättsdagen

mån 16:00 (03/12-2018)  -  mån 17:30 (03/12-2018)
Järntorget

Den 3 december, på Internationella funktionsrättsdagen, manifesterar vi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi manifesterar för rätten att leva som alla andra, lika i värdighet och rättigheter. Vi manifesterar för självbestämmande, för jämlika livsvillkor och för full delaktighet i samhället. 

Dessa rättigheter borde vara helt självklara i Sverige idag, men är allt annat än det. År 2018 ser vi att livsvillkoren fortfarande är betydligt sämre inom alla samhällsområden för personer med funktionsnedsättning än för övrig befolkning. Vi ser en åtstramningspolitik som ökar skillnaderna och på allvarliga sätt minskar friheten och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll. Tillgången till våra grundläggande mänskliga rättigheter minskar istället för att öka, inte minst genom den totala nedmonteringen av rättighetslagen LSS. Detta är helt oacceptabelt och över hela landet protesterar funktionsrättsrörelsen mot denna utveckling och kräver våra rättigheter! Sveriges beslutsfattare har ett stort ansvar att bedriva en politik och fatta de beslut som på riktigt skapar jämlika livsvillkor och full delaktighet. 

- Den självklara rätten till ett liv som alla andra, lika i värdighet och rättigheter

- Självbestämmande, jämlikhet och full delaktighet

- Återupprätta rättighetslagen LSS

Vi samlas på Järntorget i Göteborg, kl 16 den 3 december. 

Manifestationen kommer att teckenspråktolkas. 

Glögg (alkoholfri) och lussekatter kommer att serveras.

 

Talare under manifestationen är:

Anders Westgerd, GIL 

Annika Lindström, Autism- och Aspergerföreningen, GRC 

Caroline Eriksson, Unga rörelsehindrade 

Eddie Wheeler, Arrangörer utan hinder

Kjell Emanuelsson, SRF 

Patrik Tropp, RBU 

Åsa Granbom, FUB Göteborg 

Manifestationen arrangeras av Funktionsrätt Göteborg i samverkan med medlemsföreningarna och andra funktionsrättsföreningar. Ideella föreningar som vill ställa sig bakom manifestationen får gärna göra det! Kontakta då info@funktionsrattgbg.se.

Manifestationen är partipolitiskt obunden. 

Föreningar som står bakom manifestationen:

Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan

RBU Göteborg

Astma- och Allergiföreningen i Göteborg

DHB Västra – Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning

Svenska Downföreningen Väst

FUB Göteborg

Unga rörelsehindrade Göteborg

Frisk & Fri Göteborg

(informationen kommer från detta Facebook-event)