Kvinnor, män och miljö

tis 09:00 (30/10-2018)  -  tis 10:00 (30/10-2018)
Göteborg

På allmän begäran planerar Forum för miljösmart konsumtion nu en fristående uppföljning av vårens webbinarium på samma tema. 

Ingen hållbarhet utan jämställdhet och jämlikhet. Om Sveriges befolkning i genomsnitt reste som kvinnor reser, skulle ny teknik och bränslen räcka för att klimatanpassa transportsystemet. Det menar Trivectors forskare Christian Dymén som kommer att tala om hållbara och jämställda transporter. Christian är konsult och forskare med fokus på jämställdhet, genus, social hållbarhet och medborgardialoger har tidigare arbetat som forskare och samhällsplanerare på kommunal och regional nivå.

Vad finns det för verktyg för att arbeta med hållbar konsumtion och jämställdhet?
Ebba Sundström, Umeå kommun berättar om Umeås arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i övrig verksamhet, till exempel med projekt som The Gendered Landscape och Den koldioxidsnåla platsen. Kommunen har också gjort en konsumtionsvaneundersökning som ska leda till beräkningar av invånarnas koldioxidavtryck. Hur kan den kunskapen tas ett steg vidare?

Webbinariet inleds med föreläsning kl. 9:00-9:45 och avslutas med en efterföljande diskussion 9:45-10:00. Länk till webbinariet hittar du på den här sidan strax innan det startar. Webbinariet spelas in och går att ta del av i efterhand.