Kollaborativt lärande för kvinnors egenmakt

fre 09:00 (12/10-2018)  -  fre 16:30 (12/10-2018)
Kvinnofolkhögskolan

Fredag 12 oktober 2018 kl 9.00-16.30 på Kvinnofolkhögskolan

Kl 9.00-9.15 Introduktion

Kl 9.15-9.40 Att utbilda medborgarna till goda finansiella konsumenter – forskning om svensk finansiell fortbildning Jane Pettersson, Göteborgs Universitet

Kl 9.45-10.10 Kvinnor ekonomi egenmakt genom budgetering Janviere Ntamazeze, Fisofa

Kl 10.15-10.30 Paus

Kl 10.30-10.55 Rådgivning för egenmakt. Erfarenheter från Terrafem Göteborg Amal Ahlin, Terrafem

Kl 11.00-11.25 Hantverksarbete och Kvinnors rättigheter: ett verktyg för ökad självkänsla och självförtroende Nancy Contreras, Arbetarnas Bildningsförbund Trollhättan

Kl11.30-11.55 Kvinnofolkhögskolan: erfarenhet rörande pedagogik, Maria Fredriksson, Kvinnofolkhögskolan

Kl.12.00-13.00 Lunch

Kl 13.00-13.25 Empowerment till mammor ger stora ringar på vattnet! Bodil Frey, Projektledare i Förening Tidigt Föräldrastöd

Kl 13.30-13.55 Utmaningar och möjligheter inom SFI. En tillbakablick mot nutid, Marie Carlson, Göteborgs Universitet 

Kl.14.00-14.30 Paus

Kl.14.30-15.30 Diskussion i grupp

Kl 15.30-16.30 Slutdiskussion 

OBS! Anmälan görs senast 9 okt till gadip.sverige@gmail.com.