Jämställdhet men ändå sexism & homofobi. Hur hänger det ihop?

ons 17:30 (13/06-2018)  -  ons 19:00 (13/06-2018)
Kulturhuset Vingen

Den 13 juni besöker Jesper Fundberg, fil.dr i etnologi och universitetslektor på Malmö universitet, kulturhuset Vingen med föreläsningen: ”Ett av världens mest jämställda länder och en vardag med sexism och homofobi. Hur hänger det ihop?”. Föredraget kommer bland annat handla om makt och motstånd i politik och vardag. Alla är välkomna och det är helt gratis.


Jesper Fundberg är fil.dr i etnologioch universitetslektor på Malmö universitet och arbetar som utredare på Jämställdhetsmyndigheten.


Tid: klockan 17.30-19, onsdag 13 juni
Plats: Kulturhuset Vingen, Amhults torg
Torslanda, lokal Måsen
Inträde: Gratis

(Informationen kommer från detta Facebook-event).