Hög tid för en ny bostadspolitik

ons 18:00 (20/09-2017)  -  ons 20:00 (20/09-2017)
Arena: Första Lång

Ett tryggt hem är ingen självklarhet i dagens Göteborg. Staden lider av stor bostadsbrist och utbredd hemlöshet. Många hyresgäster känner oro inför dyra ombyggnationer, hot om marknadshyror och otrygga bostadsområden. 

Hyresgästföreningarna i Göteborg menar att det är hög tid för en ny bostadspolitik och vi har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program inför den kommande valrörelsen. Kom och lyssna och diskutera med oss hur vi tillsammans kan vända utvecklingen.

Tid: Onsdagen den 20 september kl. 18-20

Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B i Göteborg

Välkomna!

Hyresgästföreningarna i Göteborg